Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 119/2020 rd Plenum Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)

Regeringens propositionRP 99/2020 rd
Regeringens propositionRP 106/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 106/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 99/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.