Punkt i protokollet
PR
12
2018 rd
Plenum
Fredag 23.2.2018 kl. 12.59—13.29
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2018. 
Senast publicerat 26-02-2018 09:57