Punkt i protokollet
PR
12
2019 rd
Plenum
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.15—12.20
2
Val av statsminister
Övrigt ärende
Enda behandling
Talman Antti Rinne
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Vid föregående plenum föredrogs en skrivelse av i dag från republikens president om att statsministerkandidat är partiordföranden, riksdagsledamot, juris kandidat Antti Rinne. Riksdagen ska nu votera om ett godkännande av förslaget. 
Vid valet iakttas bestämmelserna i 61 § 2 mom. i Finlands grundlag och 65 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning. Kandidaten har blivit vald till statsminister om han har fått mer än hälften av de avgivna rösterna i den öppna omröstning som verkställs.  
Någon debatt om ärendet tillåts inte. Omröstningen om godkännande av statsministerkandidaten verkställs genom omröstning med omröstningsapparat. 
Redogörelsen godkändes. 
Den som omfattar förslaget att partiordföranden, riksdagsledamot, juris kandidat Antti Rinne väljs till statsminister röstar "ja", den som inte omfattar förslaget röstar "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 74 nej; 14 frånvarande
 
Talman Antti Rinne
Eftersom fler än hälften av de avgivna rösterna omfattar att partiordföranden, riksdagsledamot, juris kandidat Antti Rinne väljs har han enligt 61 § 2 mom. i Finlands grundlag valts till statsminister.  
Riksdagen torde besluta sända resultatet av valet till republikens president för kännedom.  
Riksdagen valde partiordföranden, riksdagsledamot, juris kandidat Antti Rinne till statsminister. 
Senast publicerat 6.6.2019 15:51