Punkt i protokollet
PR
12
2020 rd
Plenum
Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00—21.17
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020. 
Senast publicerat 25-02-2020 21:54