Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 12/2020 rd Plenum Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00—21.17

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 84/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020.