Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 12/2021 rd Plenum Fredag 19.2.2021 kl. 13.00—13.30

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 245/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-352756
Förslag till uttalande 17.2.2021
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.2.2021. 

Under debatten har Kaisa Juuso understödd av Jukka Mäkynen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Under debatten har dessutom har Paula Risikko understödd av Mia Laiho framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 245/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 23 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Paula Risikkos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.