Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 12/2021 rd Plenum Fredag 19.2.2021 kl. 13.00—13.30

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Regeringens propositionRP 258/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2021.