Senast publicerat 18-02-2022 14:15

Punkt i protokollet PR 12/2022 rd Plenum Fredag 18.2.2022 kl. 13.01—13.05

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Regeringens propositionRP 237/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 237/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.