Senast publicerat 18-02-2022 14:15

Punkt i protokollet PR 12/2022 rd Plenum Fredag 18.2.2022 kl. 13.01—13.05

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—17 i proposition RP 139/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.