Punkt i protokollet
PR
120
2016 rd
Plenum
Torsdag 24.11.2016 kl. 15.59—21.40
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om ändring av arkivlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 191/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 24.11.2016 21:46