Punkt i protokollet
PR
120
2017 rd
Plenum
Fredag 17.11.2017 kl. 12.59—13.32
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2017. 
Senast publicerat 17-11-2017 14:12