Punkt i protokollet
PR
120
2018 rd
Plenum
Fredag 23.11.2018 kl. 13.00—13.25
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 19/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.11.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
1 § 
Talman Paula Risikko
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Timo Harakkas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Timo Harakkas förslag ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 10 nej, 2 avstår; 40 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Maria Guzenina /sd avsåg rösta ”ja”. 
2) Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 39 nej; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
100 § 
Talman Paula Risikko
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 10 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Timo Harakka /sd avsåg rösta ”ja”. 
101 § 
Talman Paula Risikko
Ville Vähämäki har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 6. 
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Ville Vähämäkis förslag mot Timo Harakkas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Timo Harakkas förslag ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 144 ja, 12 nej, 2 avstår; 41 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 55 nej; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
106 § 
Talman Paula Risikko
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Hanna Halmeenpää har understödd av Olli-Poika Parviainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Hanna Halmeenpääs förslag mot Kari Uotilas förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Timo Harakkas förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag ”ja”, Hanna Halmeenpääs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 9 nej, 2 avstår; 41 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
2) Timo Harakkas förslag ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 140 ja, 17 nej, 2 avstår; 40 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
3) Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 47 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
125 § 
Talman Paula Risikko
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen förslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Timo Harakkas förslag mot Kari Uotilas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 37 nej, 2 avstår; 41 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Maria Guzenina /sd avsåg rösta ”nej”. 
2) Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 46 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 124/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 49, 88—89/2017 rd, 23/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Punkt i protokollet
PR
120
2018 rd
Plenum
Fredag 23.11.2018 kl. 13.00—13.25
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 19/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.11.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
1 § 
Talman Paula Risikko
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Timo Harakkas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Timo Harakkas förslag ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 10 nej, 2 avstår; 40 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Maria Guzenina /sd avsåg rösta ”ja”. 
2) Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 39 nej; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
100 § 
Talman Paula Risikko
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 10 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Timo Harakka /sd avsåg rösta ”ja”. 
101 § 
Talman Paula Risikko
Ville Vähämäki har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 6. 
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Ville Vähämäkis förslag mot Timo Harakkas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Timo Harakkas förslag ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 144 ja, 12 nej, 2 avstår; 41 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 55 nej; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
106 § 
Talman Paula Risikko
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Hanna Halmeenpää har understödd av Olli-Poika Parviainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Hanna Halmeenpääs förslag mot Kari Uotilas förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Timo Harakkas förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag ”ja”, Hanna Halmeenpääs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 9 nej, 2 avstår; 41 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
2) Timo Harakkas förslag ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 140 ja, 17 nej, 2 avstår; 40 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
3) Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 47 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
125 § 
Talman Paula Risikko
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen förslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Timo Harakkas förslag mot Kari Uotilas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 37 nej, 2 avstår; 41 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Maria Guzenina /sd avsåg rösta ”nej”. 
2) Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 46 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 124/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 49, 88—89/2017 rd, 23/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-01-2020 15:36