Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 120/2018 rd Plenum Fredag 23.11.2018 kl. 13.00—13.25

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag

Regeringens propositionRP 150/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 21/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2018. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

18 a § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 50 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

18 b § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 49 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 150/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.