Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 120/2020 rd Plenum Tisdag 29.9.2020 kl. 14.02—19.09

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 55/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 21/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
18.21 
Juhana Vartiainen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Taas pari sanaa talousvaliokunnasta terveisinä. Tämä ehdotus on itse asiassa ääritekninen, koska tällä korjataan ja muutetaan vain hyvin vähäisiä lakiteknisiä puutteita, joita aikaisemmasta rahanpesua torjuvasta lainsäädännöstä on löytynyt. Tässä tarkennetaan ja korjataan niitä tietoja, joita viranomaisille pitää luovuttaa. Tässäkään ei oikeastaan ole muuta kuin tällaista lakiteknistä sisältöä, ja valiokunta oli tietysti tästä asiasta yksimielinen. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 55/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.