Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 120/2020 rd Plenum Tisdag 29.9.2020 kl. 14.02—19.09

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 71/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 12/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
18.28 
Merja Kyllönen vas :

Arvoisa rouva puhemies! Oli ihan pakko mainostaa, että joskus tulee hyviäkin direktiivejä Euroopasta, kuten lähetettävien tai lähetettyjen työntekijöitten palkkaussäännösten täsmennystä, majoitusoloja koskevien vaatimusten tasavertaistamista ja työnantajan velvollisuus korvata matka‑, majoitus‑ ja ruokailukustannuksia elikkä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa lähetettyjen työntekijöitten ja kansallisessa toiminnassa olevien työntekijöitten yhdenvertaista kohtelua ja vaikuttaa myöskin positiivisesti yritysten väliseen kilpailuun, elikkä myöskin kilpailun yhdenvertaiset pelisäännöt toteutuvat paremmin. Eli joskus sieltä Brysselistä tulee ihan hyviäkin pelisääntöjä. — Kiitos.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.