Senast publicerat 19-10-2021 19:03

Punkt i protokollet PR 120/2021 rd Plenum Tisdag 19.10.2021 kl. 16.34—18.27

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilaga 6.6 till vägtrafiklagen

LagmotionLM 16/2021 rdJanne Heikkinen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.