Senast publicerat 09-11-2022 21:09

Punkt i protokollet PR 120/2022 rd Plenum Onsdag 9.11.2022 kl. 13.59—20.35

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2022.