Senast publicerat 04-06-2021 22:25

Punkt i protokollet PR 121/2016 rd Plenum Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 247/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016.