Senast publicerat 04-06-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 121/2016 rd Plenum Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Regeringens propositionRP 193/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016.