Punkt i protokollet
PR
121
2016 rd
Plenum
Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Senast publicerat 25-11-2016 15:08