Punkt i protokollet
PR
121
2016 rd
Plenum
Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016. 
Senast publicerat 25-11-2016 15:10