Punkt i protokollet
PR
121
2017 rd
Plenum
Tisdag 21.11.2017 kl. 14.00—18.00
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2017. 
Senast publicerat 21-11-2017 18:38