Senast publicerat 05-06-2021 10:20

Punkt i protokollet PR 121/2017 rd Plenum Tisdag 21.11.2017 kl. 14.00—18.00

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap

Regeringens propositionRP 104/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2017.