Senast publicerat 05-06-2021 16:22

Punkt i protokollet PR 121/2018 rd Plenum Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00—17.59

28.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade budgetmotion BM 617/2018 rd till finansutskottet.