Punkt i protokollet
PR
121
2018 rd
Plenum
Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00—17.59
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 
Senast publicerat 27-11-2018 19:39