Senast publicerat 05-06-2021 16:22

Punkt i protokollet PR 121/2018 rd Plenum Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00—17.59

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Regeringens propositionRP 196/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018.