Senast publicerat 05-06-2021 16:22

Punkt i protokollet PR 121/2018 rd Plenum Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 245/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.