Senast publicerat 04-06-2021 22:55

Punkt i protokollet PR 122/2016 rd Plenum Tisdag 29.11.2016 kl. 14.01—18.29

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Regeringens propositionRP 193/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 193/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.