Senast publicerat 04-06-2021 22:41

Punkt i protokollet PR 122/2016 rd Plenum Tisdag 29.11.2016 kl. 14.01—18.29

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 196/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 196/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.