Punkt i protokollet
PR
122
2017 rd
Plenum
Onsdag 22.11.2017 kl. 13.59—18.20
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2017. 
Senast publicerat 22-11-2017 19:42