Punkt i protokollet
PR
122
2017 rd
Plenum
Onsdag 22.11.2017 kl. 13.59—18.20
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 12/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.11.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
1 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru har understödd av Timo Harakka föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Dessutom har Ozan Yanar understödd av Antero Vartia föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiurus förslag, Kari Uotilas förslag och Ozan Yanars förslag gäller samma paragraf. Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Ozan Yanars förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Krista Kiurus förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Ozan Yanars förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 139 ja, 39 nej, 1 avstår; 20 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag. 
2) Krista Kiurus förslag "ja", Ozan Yanars förslag "nej".
Omröstningsresultat: 156 ja, 22 nej; 21 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Krista Kiurus förslag. 
3) Betänkandet "ja", Krista Kiurus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 51 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 107/2017 rd enligt betänkandet. 
Lagförslag 2 
33 b § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru har understödd av Timo Harakka föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Dessutom har Kari Uotila understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiurus förslag och Kari Uotilas förslag gäller samma paragraf. Vid omröstningarna ställs först Krista Kiurus förslag mot Kari Uotilas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag "ja", Krista Kiurus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 138 ja, 42 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
2) Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 52 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
57 a §  
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 5. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 164 ja, 15 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
98 b § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 5. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 15 nej; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
101 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ville Vähämäki har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Ville Vähämäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 60 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
104 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ville Vähämäki har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Ville Vähämäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 71 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
106 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru har understödd Timo Harakka föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Dessutom har Ozan Yanar understödd av Antero Vartia föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiurus förslag, Kari Uotilas förslag och Ozan Yanars förslag gäller samma paragraf. Vid omröstningarna ställs först Krista Kiurus förslag mot Kari Uotilas förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Ozan Yanars förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag "ja", Krista Kiurus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 37 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
2) Ozan Yanars förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 51 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag. 
3) Betänkandet "ja", Ozan Yanars förslag "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 54 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
125 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru har understödd av Timo Harakka föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Ozan Yanar har understödd av Antero Vartia föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Dessutom har Ville Vähämäki understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Krista Kiurus förslag, Ozan Yanars förslag och Ville Vähämäkis förslag gäller samma paragraf. Vid omröstningarna ställs först Krista Kiurus förslag mot Ozan Yanars förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Ville Vähämäkis förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Ozan Yanars förslag "ja", Krista Kiurus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 132 ja, 49 nej; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag. 
2) Ville Vähämäkis förslag "ja", Ozan Yanars förslag "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 23 nej; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag. 
3) Betänkandet "ja", Ville Vähämäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 119 ja, 60 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
126 a § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 5. 
Dessutom har Ville Vähämäki understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Peter Östmans förslag och Ville Vähämäkis förslag har samma innehåll så de ställs gemensamt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag och Ville Vähämäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 51 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
127 b §  
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Dessutom har Ville Vähämäki understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Kari Uotilas förslag och Ville Vähämäkis förslag gäller samma paragraf. Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Ville Vähämäkis förslag och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Ville Vähämäkis förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 138 ja, 12 nej, 30 avstår; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag. 
2) Betänkandet "ja", Ville Vähämäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 150 ja, 29 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 i proposition RP 107/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 17—20, 30, 34, 36/2015 rd, LM 30, 33, 50, 65, 72, 73, 80, 85/2016 rd, LM 15, 30, 38, 39, 43, 44/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 29-03-2019 11:03