Senast publicerat 05-06-2021 16:34

Punkt i protokollet PR 122/2018 rd Plenum Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31

25.  Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Statsrådets redogörelseSRR 2/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2018.