Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.11.2018. 
Under debatten har Ritva Elomaa understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 79 nej; 33 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 126/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.11.2018. 
Under debatten har Ritva Elomaa understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 79 nej; 33 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 126/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-01-2020 15:15