Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.11.2018. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Riitta Myller framställt förslag till uttalande 1—9 i enlighet med reservation 1, Ozan Yanar har understödd av Johanna Karimäki framställt förslag till uttalande 1—4 i enlighet med reservation 2, Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski framställt förslag till uttalande 1—5 i enlighet med reservation 3, Mats Nylund har understödd av Mikaela Nylander framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 4, Päivi Räsänen har understödd av Peter Östman framställt förslag till uttalande 1 och 2 i enlighet med reservation 5 och Ville Vähämäki har understödd av Toimi Kankaanniemi framställt förslag till uttalande 1—3 i enlighet med reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 124/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 49, 88 och 89/2017 rd, 23/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Vid omröstningarna ställs först Timo Harakkas förslag till uttalande 2 mot Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Därefter ställs Timo Harakkas förslag till uttalande 4 mot Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3 och sedan ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot betänkandet. 
Timo Harakkas förslag till uttalande 7 och Ozan Yanars förslag till uttalande 1 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet. Efter det ställs Timo Harakkas förslag till uttalande 9 mot Ozan Yanars förslag till uttalande 4 och därefter ställs det segarande förslaget mot betänkandet. Därefter ställs Ozan Yanars förslag till uttalande 2 mot Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4 och sedan ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. Till följande ställs Päivi Räsänens förslag till uttalande 2 mot Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Efter det ställs Timo Harakkas förslag till uttalande 1, 3, 5, 6 och 8, Ozan Yanars förslag till uttalande 3, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 1 och 2, Mats Nylunds förslag till uttalande, Päivi Räsänens förslag till uttalande 1 samt Ville Vähämäkis förslag till uttalande 1 och 3 mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5 ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 34 nej, 3 avstår; 33 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5. 
2) Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 51 nej, 2 avstår; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3 ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 59 nej, 3 avstår; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3. 
2) Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 68 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 1 och Timo Harakkas förslag till uttalande 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 52 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Ozan Yanars förslag till uttalande 4 ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 41 nej, 18 avstår; 33 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag till uttalande 4. 
2) Betänkandet ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 51 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4 ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 56 nej, 2 avstår; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4. 
2) Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 52 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2 ”ja”, Päivi Räsänens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 55 nej, 2 avstår; 33 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2. 
2) Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 61 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 56 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 56 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 71 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 42 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 52 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 123 ja, 41 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 21 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 21 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 158 ja, 7 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 162 ja, 4 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 143 ja, 23 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 21 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Följande ledamöter ur den socialdemokratiska riksdagsgruppen avsåg rösta ”ja” vid den sjuttonde omröstningen under ärende 5: Antti Lindtman, Jukka Gustafsson, Tarja Filatov, Riitta Myller, Anneli Kiljunen, Pia Viitanen, Tuula Haatainen, Antti Rinne, Harry Wallin, Krista Kiuru, Ilkka Kantola, Maria Guzenina, Johanna Ojala-Niemelä, Suna Kymäläinen, Eeva-Johanna Eloranta, Lauri Ihalainen, Mika Kari. 
Under ärende 5 avsåg Satu Hassi /gröna rösta ”ja” vid den femtonde omröstningen om ledamot Harakkas förslag till uttalande 6. 
Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.11.2018. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Riitta Myller framställt förslag till uttalande 1—9 i enlighet med reservation 1, Ozan Yanar har understödd av Johanna Karimäki framställt förslag till uttalande 1—4 i enlighet med reservation 2, Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski framställt förslag till uttalande 1—5 i enlighet med reservation 3, Mats Nylund har understödd av Mikaela Nylander framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 4, Päivi Räsänen har understödd av Peter Östman framställt förslag till uttalande 1 och 2 i enlighet med reservation 5 och Ville Vähämäki har understödd av Toimi Kankaanniemi framställt förslag till uttalande 1—3 i enlighet med reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 124/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 49, 88 och 89/2017 rd, 23/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Vid omröstningarna ställs först Timo Harakkas förslag till uttalande 2 mot Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Därefter ställs Timo Harakkas förslag till uttalande 4 mot Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3 och sedan ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot betänkandet. 
Timo Harakkas förslag till uttalande 7 och Ozan Yanars förslag till uttalande 1 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet. Efter det ställs Timo Harakkas förslag till uttalande 9 mot Ozan Yanars förslag till uttalande 4 och därefter ställs det segarande förslaget mot betänkandet. Därefter ställs Ozan Yanars förslag till uttalande 2 mot Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4 och sedan ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. Till följande ställs Päivi Räsänens förslag till uttalande 2 mot Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Efter det ställs Timo Harakkas förslag till uttalande 1, 3, 5, 6 och 8, Ozan Yanars förslag till uttalande 3, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 1 och 2, Mats Nylunds förslag till uttalande, Päivi Räsänens förslag till uttalande 1 samt Ville Vähämäkis förslag till uttalande 1 och 3 mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5 ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 34 nej, 3 avstår; 33 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5. 
2) Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 51 nej, 2 avstår; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3 ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 59 nej, 3 avstår; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3. 
2) Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 68 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 1 och Timo Harakkas förslag till uttalande 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 52 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Ozan Yanars förslag till uttalande 4 ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 41 nej, 18 avstår; 33 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag till uttalande 4. 
2) Betänkandet ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 51 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4 ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 56 nej, 2 avstår; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4. 
2) Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 52 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1) Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2 ”ja”, Päivi Räsänens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 55 nej, 2 avstår; 33 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2. 
2) Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 61 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 56 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 56 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 71 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 42 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 52 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ozan Yanars förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 123 ja, 41 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 21 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 21 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 158 ja, 7 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 162 ja, 4 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 143 ja, 23 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 21 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Följande ledamöter ur den socialdemokratiska riksdagsgruppen avsåg rösta ”ja” vid den sjuttonde omröstningen under ärende 5: Antti Lindtman, Jukka Gustafsson, Tarja Filatov, Riitta Myller, Anneli Kiljunen, Pia Viitanen, Tuula Haatainen, Antti Rinne, Harry Wallin, Krista Kiuru, Ilkka Kantola, Maria Guzenina, Johanna Ojala-Niemelä, Suna Kymäläinen, Eeva-Johanna Eloranta, Lauri Ihalainen, Mika Kari. 
Under ärende 5 avsåg Satu Hassi /gröna rösta ”ja” vid den femtonde omröstningen om ledamot Harakkas förslag till uttalande 6. 
Senast publicerat 15-01-2020 15:15