Senast publicerat 11-11-2022 15:15

Punkt i protokollet PR 122/2022 rd Plenum Fredag 11.11.2022 kl. 12.59—13.30

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022.