Senast publicerat 04-06-2021 22:25

Punkt i protokollet PR 123/2016 rd Plenum Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Regeringens propositionRP 158/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.