Punkt i protokollet
PR
123
2016 rd
Plenum
Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016. 
Senast publicerat 01-12-2016 14:56