Punkt i protokollet
PR
123
2017 rd
Plenum
Torsdag 23.11.2017 kl. 16.00—19.30
10
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2017. 
Senast publicerat 24-11-2017 13:08