Punkt i protokollet
PR
123
2020 rd
Plenum
Fredag 2.10.2020 kl. 13.00—13.30
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2020. 
Senast publicerat 02-10-2020 14:32