Senast publicerat 22-10-2021 14:27

Punkt i protokollet PR 123/2021 rd Plenum Fredag 22.10.2021 kl. 13.00—13.27

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 124/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021.