Senast publicerat 22-10-2021 14:18

Punkt i protokollet PR 123/2021 rd Plenum Fredag 22.10.2021 kl. 13.00—13.27

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021.