Senast publicerat 16-11-2022 13:33

Punkt i protokollet PR 123/2022 rd Plenum Tisdag 15.11.2022 kl. 13.59—16.04

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 170/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.