Punkt i protokollet
PR
124
2016 rd
Plenum
Torsdag 1.12.2016 kl. 16.00—20.53
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 119/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 01-12-2016 21:32