Punkt i protokollet
PR
124
2016 rd
Plenum
Torsdag 1.12.2016 kl. 16.00—20.53
15
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Budgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade budgetmotion BM 462/2016 rd till finansutskottet. 
Senast publicerat 1.12.2016 21:28