Punkt i protokollet
PR
124
2016 rd
Plenum
Torsdag 1.12.2016 kl. 16.00
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 213/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 01-12-2016 20:48