Senast publicerat 05-06-2021 09:31

Punkt i protokollet PR 124/2017 rd Plenum Fredag 24.11.2017 kl. 13.00—13.35

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2017.