Punkt i protokollet
PR
124
2017 rd
Plenum
Fredag 24.11.2017 kl. 13.00—13.35
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2017. 
Senast publicerat 24.11.2017 14:10