Punkt i protokollet
PR
124
2017 rd
Plenum
Fredag 24.11.2017 kl. 13.00—13.35
4
Interpellation om den ökande ojämlikheten
Interpellation
Framställande av interpellation
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 4 på dagordningen. Suna Kymäläinen och 48 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 4/2017 rd om den ökande ojämlikheten. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Suna Kymäläinen läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 24-11-2017 14:28