Punkt i protokollet
PR
124
2018 rd
Plenum
Fredag 30.11.2018 kl. 13.01—13.04
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 
Senast publicerat 30-11-2018 13:33