Punkt i protokollet
PR
124
2018 rd
Plenum
Fredag 30.11.2018 kl. 13.01—13.04
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 
Senast publicerat 30-11-2018 13:33