Punkt i protokollet
PR
124
2018 rd
Plenum
Fredag 30.11.2018 kl. 13.01—13.04
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 9/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 28.11.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
2 kap. 10 a § 
Talman Paula Risikko
Anna Kontula har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Anna Kontulas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 24 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Punkt i protokollet
PR
124
2018 rd
Plenum
Fredag 30.11.2018 kl. 13.01—13.04
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 9/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 28.11.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
2 kap. 10 a § 
Talman Paula Risikko
Anna Kontula har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Anna Kontulas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 24 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 15-01-2020 15:00