Senast publicerat 05-06-2021 16:19

Punkt i protokollet PR 124/2018 rd Plenum Fredag 30.11.2018 kl. 13.01—13.04

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

Regeringens propositionRP 186/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018.